Pałac Proślice przystankiem na szlaku turystyczno-historycznym

Jedną z inicjatyw na zbliżającą się w 2018 r. 100. rocznicę uzyskania niepodległości przez Polskę  oraz 430. rocznicę bitwy pod Byczyna, którym patronuje Przedsiębiorstwo Agroturystyczne Hetman Roma Byczyna Sp. z o.o. jest innowacyjny program edukacyjny dla szkól w województwie opolskim  promujący  przyszłe, projektowane pomniki historii w naszym województwie. Przedmiotowy projekt będący lokalnym produktem turystycznym powiatu kluczborsko-oleskiego  opracowywany jest we współpracy i konsultacjach z Czytaj więcej…