Pałac Proślice przystankiem na szlaku turystyczno-historycznym

Jedną z inicjatyw na zbliżającą się w 2018 r. 100. rocznicę uzyskania niepodległości przez Polskę  oraz 430. rocznicę bitwy pod Byczyna, którym patronuje Przedsiębiorstwo Agroturystyczne Hetman Roma Byczyna Sp. z o.o. jest innowacyjny program edukacyjny dla szkól w województwie opolskim  promujący  przyszłe, projektowane pomniki historii w naszym województwie. Przedmiotowy projekt będący lokalnym produktem turystycznym powiatu kluczborsko-oleskiego  opracowywany jest we współpracy i konsultacjach z Opolskim Kuratorem  OświatyUniwersytetem  Opolskim, Diecezją Opolską, Starostwem Powiatowym w Kluczborku, Urzędem Gminy w Byczynie, Urzędem Miasta w Kluczborku, Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, PSK w Opolu, Stowarzyszeniem Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Byczynie, PTTK w Opolu.

W celu promocji tego projektu o wymiarze turystyczno- edukacyjnym odbyło się  19 PAŹDZIERNIKA 2017 (czwartek) w godz. 10.30-17.00 w PAŁACU W PROŚLICACH-SEMINARIUM KONSULTACYJNE  tego projektu o nazwie PRZYSTANEK TURYSTYCZNO-HISTORYCZNY  NA SZLAKU PRZYSZŁYCH POMNIKÓW HISTORII W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM, którego organizatorem był  Pałac Proślice, siedziba  Przedsiębiorstwa Agroturystycznego Hetmana Roma Byczyna Sp. z o.o.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele samorządu: Wicestarosta Kluczborki Urszula Pękala – Duda, Sekretarz Powiatu Kluczborskiego Adam Radom, Burmistrz Byczyny Robert Świerczek, Zastępca Burmistrza Kluczborka Roman Kamiński, Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu Joanna Wnuk, przedstawiciele Uniwersytetu Opolskiego  Ks. dr hab. prof. UO Erwin Mateja, Diecezji Opolskiej Ks. Jerzy Kostorz, Parafii w Oleśnie, Byczynie, Polanowicach, Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, właściciel EKSPOZEUM  w Byczynie Donat Woźniakowski, Ośrodek Kultury w Byczynie, a także przedstawiciele organizacji turystycznych: Prezes PSK w Opolu Natalia Barczyk, Prezes OKK PTTK w Opolu Bogusław Laitl i Prezes Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Byczynie Jadwiga Pliszek-Kostur. Uczestnikami seminarium konsultacyjnego byli również dyrektorzy i nauczyciele szkół z Opola, Kluczborka i Olesna. Na seminarium konsultacyjnym mieliśmy  wraz z Dyrektorem Markiem Leśniakiem jego uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego  im. Lotników Polskich w Oleśnie a także wraz z Dyrektorem PSP Anną Meryk uczniów  ze szkoły podstawowej z Borek Wielkich Oprawę poetycką na seminarium zapewniła recytująca swoje wiersze poetka Renata Blicharz.

Prelegenci na seminarium przedstawili  dwa przyszłe pomniki historii:  fortyfikacje średniowieczne z murami obronnymi w Byczynie oraz kościół pw. św. Anny w Oleśnie.

Krótkie wykłady uczestników uzasadniały, że:

historia, kultura, religia  oraz dziedzictwo religijno-kulturowe w katechezie są wartościami  kształtującymi  postawy od przedszkola do seniora

Główne założenia  do projektu mającego dwa warianty biznesowy i charytatywny przedstawiła Romualda Kwiatek będąca głównym koordynatorem projektu  i  reprezentująca właścicieli i zarząd Pałacu w Proślicach.

 

Wariant biznesowy to wycieczka jedno lub dwudniowej z noclegiem  w Pałacu w Proślicach promująca  obiekty zabytkowe powiatu kluczborsko-oleskiego, będące kandydatami na pomniki historii o następującym znaczeniu:

religijnym:

  • Kościół drewniany pw. Św. Anny w Oleśnie kandydujący do miana POMNIKA HISTORII
  • Kościół drewniany pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Proślicach (gmina Byczyna)

historycznym:

  • Byczyna – fortyfikacje średniowieczne z murami obronnymi i fosą, Izba Pamięci im. Hetmana J. Zamoyjskiego,
  • Ekspozeum oraz pole bitwy pod Byczyną kandydujący do miana POMNIKA HISTORII
  • Pałac z Parkiem krajobrazowym w Prośłicach (gmina Byczyna)
  • Lipa drobnolistna w Proślicach POMNIK PRZYRODY  (gmina Byczyna)
  • Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku

 

Jednym z celów projektu jest  poszanowanie lokalnych tradycji, zwyczajów naszych przodków. Istotnym walorem wycieczki byłby wymiar edukacyjny w postaci otwartych lekcji historii, religioznawstwa ,języka polskiego które odbywałyby w Pałacu w Proślicach   a także w  drewnianym  kościółku ( głównie dla dzieci i młodzieży). W ramach pobytu w Pałacu w Proślicach uczniowie będą realizować warsztaty edukacyjno –integracyjne z indywidualnym programem dopasowanym do poszczególnych grup wiekowych.

W wariancie charytatywnym tego projektu przedstawiona  powyżej wycieczka  stanowiłaby  bezpłatny talon  będący dodatkiem do akcji charytatywnych  mających  swoich sponsorów i konkretnych odbiorców.

W dalszej części seminarium przedstawiciele Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku organizacji turystycznych: PSK, PTTK i Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Byczynie zapoznali uczestników z działaniami  realizowanymi przez ich organizacje oraz wyrazili chęć  współpracy przy realizacji projektu przedstawionego uczestnikom seminarium.

Inicjatywy  realizowan w ich szkołach przedstawili Dyrektorem Marek  Leśniak z I Liceum Ogólnokształcącego   w Oleśnie oraz Dyrektor Anną Meryk z PSP  z Borek Wielkich.

W II części seminarium reprezentująca organizatorów Romualda Kwiatek wraz z Adamem Radomem  zwiedzili wraz z uczestnikami seminarium Pałac w Proślicach oraz nowo otwartą Izbę Pamięci Publicznej Szkoły Podstawowej w  Proślicach.

Seminarium zakończono wizytą i zwiedzaniem kościoła  drewnianego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Proślicach oraz spacerem prowadzonym przez Donata Woźniakowskiego połączonym ze zwiedzaniem fortyfikacji średniowiecznych z murami obronnymi i fosą ,Izbą Pamięci im. Hetmana J.Zamoyjskiego w Byczynie oraz wizualizacją bitwy pod Byczyna w Ekspozeum.

Projekt LOKALNY PRODUKT TURYSTYCZNY  PRZYSTANEK TURYSTYCZNO-HISTORYCZNY NA SZLAKU PRZYSZŁYCH POMNIKÓW HISTORII  KLUCZBORK–OLESNO-BYCZYNA-PROŚLICE ma trwać 3 lata w okresie 2018-2020. W I etapie obejmie szkoły z powiatów Opole, Kluczbork, Olesno. Co roku analizowane będą efekty tego programu edukacyjnego dla szkół i wnioski  usprawniające jego realizację. W załączeniu 3 zdjęcia z seminarium i jego program.