Nie masz pomysłu na weekend? Może do Byczyny

byczyna4Byczyna uważana jest za jedno z najstarszych i najatrakcyjniejszych miast Śląska. Określenie to przyległo do miasta głównie z uwagi na jego bogatą historię oraz zachowany zabytkowy układ urbanistyczny miasta, który otoczony jest prawie w całości murami obronnymi z XIV w. Byczyna trafiła też do podręczników historii za sprawą bitwy, która rozegrała się na przedpolach Byczyny 24 stycznia 1588 r., w której hetman wielki koronny Jan Zamoyski zwyciężył pretendenta do tronu polskiego arcyksięcia austriackiego Maksymiliana Habsburga. Zwycięstwo Zamoyskiego pozwoliło osadzić na tronie Polski króla Zygmunta III Wazę. Miasto znane jest również z tego, że od końca XVI w. do połowy XVIII w. szkolnictwo stało tu na bardzo wysokim poziomie. Szkoła podlegała Radzie Miejskiej
i Kościołowi, a znana była w regionie głównie dzięki nauczaniu w języku polskim.

Miasto założone w XIII w. jest wyjątkowe pod względem zachowanego układu staromiejskiego. Owalny plan tworzą prostopadłe ulice i centralnie położony rynek. Z gotyku przetrwał pierścień murów miejskich, z trzema basztami oraz kościół św. Mikołaja, w dobie reformacji przejęty przez ewangelików, z interesującym neogotyckim wystrojem. Znaczna część starówki pochodzi z 2. poł. XVIII w. Dzieje miasta kształtowały wybitne postaci. Z Byczyny pochodzili: Piotr z Byczyny, autor średniowiecznej Kroniki książąt polskich, Jan Herbinius (1626-1679), autor licznych znanych na Śląsku ewangelickich pism religijnych, czy Martin Wilhelm Kutta (1867-1944), wybitny matematyk, współautor algorytmu Rungego-Kutty. Z Byczyną związana też była Maria Cunitz (1610-1664), wybitna astronom, kontynuatorka szkoły Keplera. Byczyna położona niegdyś na styku państw, a obecnie na granicy województw, to miejsce niezwykłe, gdzie potrafili współegzystować mieszkańcy wielu wyznań i mówiący różnymi językami.

W Byczynie do dziś można poczuć ducha dawnych czasów. W odniesieniu do zabytkowego charakteru, historii i walorów środowiska naturalnego Gmina ta promuje produkt turystyczny określony w strategii gminy tematycznej „Rycerska Byczyna”. Z tą myślą w gminie powstało, z udziałem środków Unii Europejskiej, „Polsko – Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa”, którego siedzibą jest budowla stylizowana na średniowieczny gród rycerski. Odbywają się tam szkolenia współczesnych adeptów rycerstwa i wydarzenia kulturalne nawiązujące do okresów z historii Polski i Europy. Centrum Rycerstwa jest jedyną w tym rodzaju atrakcją turystyczną w Europie, która powstała jako kompromis pomiędzy budowlami z okresu średniowiecza a współczesnymi.

Za www.ngopole.pl